Fiskförädling och fiskhandel

Åtgärden syftar till att främja saluföring, kvalitet och mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt beredning av sådana produkter.

Stöd för beredning och fiskeri- och vattenbruksprodukter kan endast beviljas små och medelstora företag som bedriver vattenbruk eller fiskförädling som huvudsaklig sysselsättning.