Ersättning för djurens välbefinnande

Ersättning för djurens välbefinnande betalas för att öka djurens välbefinnande, hälsovård och biosäkerheten samt att minska användningen av antibiotika i djurproduktionen. Ersättningen betalas endast för sådana insatser som går utöver kraven i djurskyddslagstiftningen.

Vem kan söka ersättning?

Du kan söka ersättning om du

 • är jordbrukare och
 • bedriver jordbruksverksamhet.

Vad kan du söka ersättning för?

Du kan söka ersättning för

 • att upprätta en välbefinnandeplan för nötkreatur
 • att upprätta en välbefinnandeplan för får och getter
 • att ha sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur
 • att främja förhållandena under vilka kalvar hålls
 • att främja förhållandena under vilka nötkreatur av handjur hålls
 • att främja förhållandena under vilka får och getter hålls

Hur mycket kan du få i stöd?

Ersättningen betalas per åtgärd på basen av det djurantal som under året finns i nöt-, får- och getregistret.

Åtgärd

Euro per djurenhet

Välbefinnandeplan för nötkreatur

17

Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur

23

Främjande av förhållanden under vilka kalvar hålls

321

Främjande av förhållanden under vilka nötkreatur av handjur hålls

164

Välbefinnandeplan för får och getter

17

Främjande av förhållanden under vilka får och getter hålls

98

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande i Vipu-tjänsten. Ansökan görs årligen i början av året under en fastställd ansökningsperiod.

Länk till Vipu-tjänsten

Anvisningen för ansökan i Vipu-tjänsten om ersättning för djurens välbefinnande hittar du intill under Bilagor

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Du ska ingå ett ettårigt åtagande om att genomföra minst en åtgärd som främjar djurens välbefinnande. Du förbinder dig att följa vissa villkor under hela åtagandeperioden som utgörs av ett kalenderår (1.1 – 31.12). Villkoren som du ska följa är beroende av vilka djurslag du har och vilka åtgärder du väljer.  Du måste minst upprätta en välbefinnandeplan för att kunna söka ersättning för de övriga åtgärderna.

 • Villkor för ersättning för djurens välbefinnande
 • Välbefinnandeplan för nötdjur
 • Välbefinnandeplan för får och getter

 

EU-medfinansieras-logo