Hållbart vattenbruksverksamhet

Åtgärden syftar till att främja hållbar vattenbruksverksamhet, framför allt genom att förstärka vattenbruksproduktionens konkurrenskraft, och samtidigt säkerställa att verksamheten är miljömässigt hållbar på lång sikt. Stöd till vattenbruket ska vara förenliga med Ålands vattenbruksstrategi 2021-2030 (ÅLR 2022/1087).