Stöd för organisationer

Juridiska personer såsom föreningar, stiftelser samt myndigheter kan söka om projektstöd ur de EU program som landskapsregeringen förvaltar. Nationell medfinansiering kan också beviljas åländska projekt som avser söka finansiering ur Interreg programperioden 2021-2027.

Stödmottagare är den som erhåller finansiering ur programmet för projektet. Projektets målgrupp kan vara densamma som stödmottagare men kan också vara de som inte får direkt finansiering för projektet, utan projektet finansierar sådana åtgärder som är inriktade på målgruppen. Målgrupp för ett projekt kan vara små och medelstora företag (SMF), arbetslösa, anställda, permitterade och personer utanför den öppna arbetsmarknaden, inflyttade som står utanför den öppna arbetsmarknaden eller personer med funktionsnedsättning.