Hållbart fiske

Fiskeutveckling, investeringar och miljöåtgärder

Målet är att stödja förnyelse och hållbar tillväxt inom fiskeribranschen samt återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser.

Stöd beviljas till allmännyttiga projekt som är till nytta för hela branschen för att lösa centrala utmaningar eller skapa tillväxtmöjligheter. Stöd beviljas också till företagens allmännyttiga utvecklingsprojekt som påskyndar införandet av nya innovationer och lösningsmodeller på företagsnivå.

Målet med finansiering av företagens produktionsrelaterade investeringar är att stödja tillväxt inom branschen och förbättra affärsverksamhetens lönsamhet.

Projekt som bidrar till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen stöds också.