Om webbplatsen stöd.ax

Stöd.ax är en webbplats från Ålands landskapsregering och innehåller information om de olika stödformer som regeringen erbjuder för företag och privatpersoner som verkar på Åland. Webbplatsen är utformad i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Det tillgänglighetsutlåtande som avses i direktivets artikel 7 finns som bilaga.

Om du som besökare på webbplatsen hittar innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du använda kommentarsfunktionen "Lämna synpunkter på sidan" här nedanför för att göra de webbansvariga på landskapsregeringen uppmärksamma på det. Berätta vad för material som inte är tillgängligt för dig. Du kan också begära att få materialet som inte är tillgängligt i ett format som är tillgängligt för dig. Berätta i så fall hur landskapsregeringen kan kontakta dig, t.ex. med e-post eller per telefon. Landskapsregeringen behandlar dina personuppgifter i enlighet med sin policy för utlämnande av personuppgifter, som finns att läsa på webbplatsen regeringen.ax

Policy för utlämnande av personuppgifter på regeringen.ax