Startstöd till unga lantbrukare

Ett stöd för jordbrukare som generationsväxlat. Ansökningar tas emot fortlöpande.

Vem kan söka stöd?

Du kan få ersättning om du

  • är i åldern 18-39 år
  • är aktiv odlare
  • inte varit jordbrukare tidigare
  • ha en lantbruksutbildning om minst 40 veckor
  • av delägare i bolag ska minst hälften uppfylla villkoren för stöd
  • har en sammanslutning ska minst två tredjedelar av delägarna uppfylla villkoren för stöd

Vad kan du söka stöd för?

Startstöd för den som övertar ett lantbruk.

Hur ansöker du?

Du gör ansökan i den elektronisk tjänsten Hyrrä.

Länk till elektroniska tjänsten Hyrrä

Om du vill kan Ålands hushållningssällskap hjälpa till med ansökningen.

Hur mycket kan du få i stöd?

För att få startstöd behöver jordbruket ha en inkomst om minst 12000 euro senast tre år efter övertagande.

Stöd beviljas vid övertagande av lantbruk som lån och som bidrag. Bidraget är 40000 euro. Stödet berättigar även till befrielse från betalning av överlåtelseskatt på köpeskillingen. Befrielsen från överlåtelseskatt samt nuvärdet av räntestödet får inte överskrida 35000 euro.  Banklån med räntestöd om maximalt 3 % kan beviljas upp till 200000 euro dock högst 80 % av köpeskillingen. Lånet kräver att du kontaktar din bank.

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Finns som bilagor.

  • Urvalskriterier
  • Villkor