Fiskehamnar och landningsplatser

Åtgärden stöder investeringar i utvecklingen av fiskehamnar och landnings- och insamlingsplatser samt byggande av nya landnings- och insamlingsplatser och anskaffning av nya mobila lösningar för landning och en första hantering av fångsten.

De åtgärder som finansieras kan även stödja landning av och logistik i samband med odlad fisk samt mottagning av avfall från fartygen. Ersättande investeringar och byggande av nya fiskehamnar kan inte stödjas.

När det är fråga om privata investeringsprojekt kan finansiering beviljas kommersiella fiskare. Vid allmännyttiga investeringar för fiskehamnar och landning av fisk kan finansiering beviljas kommuner och andra allmännyttiga aktörer.

Stödnivån kan uppgå till 80 procent om samtliga av följande villkor uppfylls: 

  • De är av kollektivt intresse
  • Det rör sig om en kollektiv stödmottagare
  • De har innovativa egenskaper eller säkerställer allmänhetens tillgång till resultaten av dem

Om villkoren inte uppfylls är stödnivån högst 60 procent.