Kostnadsersättningsstöd för exporterande livsmedelsföretag

Företag som exporterar livsmedel har möjlighet att ansöka om stöd.