Leader-stöd

Leader är en finansieringsmetod för lokalt ledd utveckling som funnits inom EU sedan 1990-talet. Det bygger på engagemang, samarbete och lokala initiativ utifrån lokala förutsättningar.

Leader är en av de åtgärder som finns i landskapets del i Finlands CAP-plan.

Leader Åland r.f. är utsedd av landskapsregeringen att ansvara för genomförande av Leader-metoden på Åland under perioden 2023-2027 och närmare information om de möjligheter som finns inom Leader hittas på deras webbplats. Alla insatser inom Leader finansieras av EU:s landsbygdsfond samt landskapets årliga budget.

Leader Ålands webbplats