Företagsstöd

Stöden finns till för befintliga företag och nystartade företag med potential. Vi vill hjälpa företag att bli ännu mer framgångsrika. Vi stöder företagare som brinner för en idé och som själva är beredda att satsa tid, kapital och engagemang.

Ledstjärnan i våra stöd är att företagen växer, anställer personal och lönsamt producerar varor och tjänster, gärna för exportmarknaden.

Stöden är till för utveckling, inte för att hjälpa företag i ekonomisk kris. Ett stöd som landskapsregeringen beviljar kan till viss del vara finansierat från av någon av de fonder som EU tillhandahåller eller i sin helhet vara finansierat från landskapets egen årliga budget.

Viktigt!

  • Som sökanden måste du ha rätt att utöva näring på Åland. För att utöva näring på Åland krävs antingen åländsk hembygdsrätt alternativt fem års oavbruten bosättning på Åland eller tillstånd av landskapsregeringen att utöva näring. Bolag och andra sammanslutningar ska alltid ha tillstånd att utöva näring. Riktlinjer för när tillstånd beviljas framgår av landskapsstyrelsens beslut nr 67/23.12.1999 (Dnr K10/99/1/57). Frågor om näringsrätt handläggs av regeringskansliet på landskapsregeringen och information hittar du under näringsrätt.

Länk till information om näringsrätt på landskapsregeringens webbplats 

  • Ett stöd ska ha stimulanseffekt, vilket innebär att en ansökan om stöd ska lämnas in innan arbetet inletts. Du anses ha inlett en investering när faktiskt, det vill säga verkliga kostnader har uppkommit och som kan hänföras till exempel ett fakturadatum, avtal eller ett anställningsdokument eller liknande, med undantag av monterhyror vid stöd för internationalisering.
  • Utbetalning av stöd sker i efterhand mot redovisade och betalda kostnader eller om klumpsumma tillämpas mot inrapporterat resultat.