Avbytarstöd

Avbytarstödet är ett ekonomiskt stöd till husdjursgårdar för att underlätta den ekonomiska situationen vid utnyttjande av hjälp med djurskötseln vid ledigheter, sjukskrivningar och moders-, faders- och föräldraledigheter. Storlekskravet på gården och ersättningsnivån skiljer sig något mellan vanlig ledighet, här kallad semester, och annan ledighet, här kallad vikariehjälp.

Vem kan söka stödet?

Gården kan erhålla stödet om du

  • har fyllt 18 år
  • har en lantbruksförsäkring i kraft
  • har ett lantbruksföretag med husdjursproduktion och vill ha avlastning med djurskötseln och har minst 6 djurenheter enligt avbytarstödets beräkningsgrund  
  • har minst 4 djurenheter och du på grund av sjukskrivning eller moders-, faders- eller föräldraledighet behöver vara ledig från arbetet med djuren
Djurslag

Djurslag

Antal djur som utgör en djurenhet
Nötdjur mjölkko 1
  avvanda tjurkalvar 10
  avelstjur, diko 3
  kvigor, stutar över 2 månader 15
Svin avelsgalt, sugga eller sugga med smågrisar 2
  andra svin 40
Getter get som är över sex månader gammal 2
  killingar 40
Får avelsbagge, tacka 10
  mjölkfår 10
  lamm över 3 månader 40
Fjäderfä höns 200
  slaktkycklingar 2000

För hur lång tid kan jag få stöd?

Hur många timmar du kan vara ledig med ekonomiskt stöd beror på vilken produktionsinriktning du har.

produktionsinriktning timmar antal djurenheter

mjölkproduktion                              nötkreatur som hålls installade året om äggproduktion            smågrisproduktion

            300    18 eller fler
mjölkproduktion                              nötkreatur som hålls installade året om äggproduktion            smågrisproduktion           150      6 - 17
övriga till djurenheter berättigade djur             75           

    6 eller fler

Vid sjukskrivning och föräldraledighet har du rätt till stöd för samma tider som intyget gäller.

Hur stort är stödet ?

Du kan utnyttja endera timanställd avbytarhjälp eller en avbytarföretagare. 

Stödtaket för timanställd (lön inklusive lönebikostnader) är 18 euro

Stödtaket för en avbytarföretagare är 35 euro. I summan ingår inte moms. 

  ledighet vikariehjälp 30 dagar vikariehjälp utöver 30 dagar

timanställd

      80 %        80 %      50 %
 avbytarföretagare       80 %       80 % 50 % av 18 euro

Så här ansöker du om stödet

Du fyller i blanketten som verifierar ditt djurantal

Har du för avsikt att använda en timanställd avbytare, behöver du i samband med redovisningen av lönen fylla i också blanketten för ansökan om ersättning för privat avbytare