Havspolitik

Åtgärder som bidrar till att stärka en hållbar förvaltning av hav och oceaner genom att främja kunskap i havsfrågor, sjöövervakning eller kustbevakningssamarbete.

Havskunskaper

Stöd kan ges till allmännyttiga utvecklingsprojekt i syfte att utöka data eller utnyttjandet av data för att förbättra kunskaperna om den marina miljöns tillstånd. Den huvudsakliga målgruppen är offentliga instanser. Finansieringen inriktas på följande åtgärder:

  • Uppfyllande av kraven om övervakning, utseende av särskilda bevarandeområden och förvaltning enligt habitat- och fågeldirektiven (t.ex. uppföljning av tumlare och identifiering av nya Natura 2000-områden). 
  • Åtgärderna för att samla in data bidrar även till att uppnå målen i ramdirektivet om vatten och ramdirektivet om en marin strategi. 
  • Stöd till fysisk planering i kust- och havsområden.
  • Förbättring av kvaliteten på eller spridningen av uppgifter från det europeiska nätverket för marina observationer och data

Stödet kan sökas av offentliga instanser och stödnivån är 100%.