Lantbruk

Här hittar du information om landskapsregeringens olika jordbruksstöd och ersättningar. Stöden grundar sig på EU:s gemensamma jordbrukspolitik och har sedan anpassats till åländska förhållanden i CAP-planen för Finland där landskapsregeringen utformat delen som rör landsbygdsutvecklingsstöd på Åland.

Alla stöd och ersättningar finansieras av EU:s landsbygdsfond och av landskapets årliga budget. Målsättningen är att stimulera konkurrenskraftigt och hållbar livsmedelsproduktion som tar stor hänsyn till näringsbelastning på vattendrag, biodiversitet och klimatpåverkan.

EU-medfinansieras-logo