Lantbruk

Här hittar du information om landskapsregeringens olika jordbruksstöd och ersättningar. Stöden grundar sig på EU:s gemensamma jordbrukspolitik och har sedan anpassats till åländska förhållanden i CAP-planen för Finland där landskapsregeringen utformat delen som rör landsbygdsutvecklingsstöd på Åland.

Alla stöd och ersättningar finansieras av EU:s landsbygdsfond och av landskapets årliga budget. Målsättningen är att stimulera konkurrenskraftigt och hållbar livsmedelsproduktion som tar stor hänsyn till näringsbelastning på vattendrag, biodiversitet och klimatpåverkan.

 Stödinformation den 13 maj 2024 

EU-medfinansieras-logo