Säljfrämjande insatser

Åtgärden möjliggör finansiering av allmänna insatser som främjar försäljningen av fisk samt olika innovativa sätt att öka användningen av fisk, till exempel i professionella kök. Dessutom kan allmännyttiga projekt för utveckling av kvaliteten och insatser för internationalisering finansieras.

Finansiering riktas särskilt till följande åtgärder

  • Insatser som främjar försäljningen av fisk samt allmän kommunikation/samhällsdialog som gäller branschen. Säljfrämjande insatser för enskilda varumärken kan inte få stöd.
  • Förbättring av kvaliteten på fisk (allmännyttigt arbete).
  • De professionella kökens insatser för att öka användningen av fisk, inklusive innovationspartnerskap.
  • Challenge-tävlingar, hackaton, nya finansieringsmodeller för att öka användningen av hållbart producerade fiskprodukter.
  • Allmännyttiga insatser för internationalisering, till exempel mässor. Exportstöd kan inte betalas.

Stödmottagare vid allmännyttiga projekt kan vara forskningsinstitut, skolor, universitet, professionella kök och andra allmännyttiga aktörer. De insatser som finansieras ska främja hållbar tillväxt och förnyelse inom fiskerinäringen. Stödmottagare vid allmännyttiga projekt kan vara forskningsinstitut, skolor, universitet, professionella kök och andra allmännyttiga aktörer. De insatser som finansieras ska främja hållbar tillväxt och förnyelse inom fiskerinäringen.