Ersättning för ekologisk produktion

Ersättning betalas för är att främja ekologisk växt- och djurproduktion samt för att stimulera en övergång till ekologisk produktion. Målsättningen är att säkerställa en fortsatt ekologisk produktion på Åland och en ökad produktion av ekologiska livsmedel.

Vem kan söka ersättning?

Du kan få ersättning om du

 • är aktiv jordbrukare
 • bedriver jordbruksverksamhet
 • har i din besittning minst 3 hektar ersättningsberättigad åkermark eller minst 0,5 hektar ersättningsberättigad åkermark där du odlar frukt och
 • är ansluten till kontrollsystemet för ekologisk produktion 

Vad kan du söka ersättning för?

Du kan söka ersättning för ekologisk växtproduktion och ekologisk husdjursproduktion. Ersättning söks för den areal på vilken du bedriver ekologisk produktion och för de djurarter som du föder upp enligt ekologiska produktionsmetoder.   

Du kan utöver det även ansöka om ersättning för följande skiftesvisa miljöåtgärder som frivilliga komplement:

 1. Odling av markförbättrande växter och saneringsväxter
 2. Odling av fånggröda
 3. Alternativa växtskyddsmetoder i trädgårdsodling
 4. Främjande av cirkulär ekonomi
 5. Odling av dragväxter för bin

Hur mycket kan du få i ersättning?

Åtgärd

Euro/ha

Ekologisk växtproduktion

- växtproduktion ink. Gröngödslingsvall

- trädgårdsväxter och matpotatis

- vall

 

260

650

45

Ekologisk husdjursproduktion

356

Frivilliga komplement

Euro/ha

Odling av markförbättrande växter och saneringsväxter

223

Odling av fånggröda

109

Alternativa växtskyddsmetoder i trädgårdsodling

500

Främjande av cirkulär ekonomi

75

Odling av dragväxter för bin

275

Så här ansöker du om ersättning

Du kan ansöka om ersättning för ekologisk produktion i Vipu-tjänsten i maj – juni under en fastställs ansökningsperiod. 

Länk till Vipu-tjänsten

 • Vipu-ansökningsanvisningar
 • Ansökningsanvisningar

Vilka särskilda krav och villkor gäller

Du ska ingå ett femårigt åtagande och förbinda dig att bedriva ekologisk växtproduktion under fem år. Du ska ha tillräckliga kunskaper i ekologiska produktionsmetoder.

EU-medfinansieras-logo