Vybild över Sottunga

Välkommen till webbplatsen för stöd och finansiering från Ålands landskapsregering. För tillfället finns stöd och finansiering från näringsavdelningen. Sidan uppdateras löpande med mer information.

Nyheter

Jordbruksbyrån informerar nr 3

Jordbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Jordbruksbyrån ansvarar för genomförandet av den del av jordbrukspolitiken som tillhör landskapets ansvar enligt självstyrelselagen...

Öppen ansökningsperiod, Ålands strukturfondsprogram 2021 – 2027, ESF+

Ansökningsperioden öppnar den 8 april och stänger den 30 april då ansökan (länk) senast skall vara inlämnad. Under denna ansökningsperiod utlyses ca 1,4 miljoner fördelat enligt stödtyper. 1. ...

Tillfälligt krisstöd för att trygga mjölkproduktionen

Mejeriföretag har nu möjlighet att söka krisstöd för att säkra tillgången på råvara och stärka livsmedelsförsörjningsberedskapen. Stödet skall sökas före 7 maj.  Landskapsregeringen fastställde 28.3....

E-tjänstplattformen uppdateras

Onsdagen den 13.12.2023 kl. 08:00 -10:00 kommer vi att uppdatera e-tjänsteplattformen. Under denna tid kommer man inte åt landskapsregeringens e-blanketter.  

Nytt mjölkstöd

Ansökan nu är öppnad och ansökan skall vara inlämnad senast den 31 december 2023.

Stöd för investeringar till lantbruksproduktion och livsmedelsförädling

Intervju med fruktodlaren Oscar Danielsson Oscar Danielsson har tagit över föräldrarnas gård och odlar växter i tunnelodlingar. I tunnlarna odlas hallon, blåbär och jordgubbar. Tunnlarna har plast...

Öppen ansökningsperiod

Höstanmälan för år 2023 görs den 15 januari till 8 februari 2024 i Vipuappen. Ersättning för djurens välbefinnande ansöks den 8 januari till 1 februari 2024. Ersättning för ursprungsraser ansöks i...