Kontakt Fiskeribyrån

Här hittar du kontaktpersoner inom Fiskeribyråns stödhandläggning

Mer information kring fiskekontroll och övriga fiske- och vattenbruksfrågor hittar du på regeringen.ax