Jordbruksrådgivning

Här finns information om hur du som jordbrukare kan få rådgivning som stöds av EU:s landsbygdsfond. Om du söker information om att fungera som rådgivare i rådgivningssystemet läs livsmedelsverkets information.

Varje finländsk gårdsbruksenhet kan få rådgivning för 6000 euro under tiden 2023–2027. EU:s landsbygdsfond ersätter 75 euro/timme för rådgivningsbesöket. Om rådgivningen kostar mer än det kommer rådgivaren överens om priset med jordbrukaren. Jordbrukaren betalar den andel för rådgivning som eventuellt överstiger 75 euro/timme och andelen för mervärdesskatten.

Alla rådgivare som godkänts i rådgivarregistret har förbundit sig att ge konfidentiell rådgivning av hög kvalitet. Rådgivaren berättar alltså inte för någon om ärenden på din gård.

Du kan kontrollera den återstående rådgivningsersättningen i Viputjänsten.

Du kan få ex. rådgivning inom följande ämnesområden

Hjälp med villkoren för jordbrukarstöd för

 • villkorlighet
 • villkor för miljöersättning
 • villkor för ersättning för djurens välbefinnande
 • villkor för ekologisk produktion.

Råd om välbefinnande och arbete för

 • jordbrukarens egen ork och välbefinnande
 • arbetssäkerhet och arbetsförhållanden
 • arbetsvillkor och olika dimensioner i rollen som arbetsgivare
 • utveckling av den egna kompetensen och sakkunskap.

Tips för utveckling av din gård och förändringstålighet för

 • förbättring av energieffektiviteten och energiplaner
 • preliminär planering av investering
 • planering av generationsväxling
 • planering av ändring av produktionsinriktningen
 • skuldrådgivning
 • utveckling av försörjningsberedskapen på gårdsnivå
 • lönsamhetskalkyler
 • produktionskostnadskalkyler
 • affärsplaner
 • möjligheter till att producera bioenergi.

Förbättring av produktionsdjurens hälsa och välbefinnande

 • hälsovårdsplan för produktionsdjur.

Så här bokar du rådgivning

 1. Välj en lämplig rådgivare för din gård i rådgivarregistret: Rådgivarregistret
  • Välj rådgivare genom att ställa in kommun, rådgivningsdel, sakord eller språk. Observera Åländsk kommun
  • Rådgivarregistret fungerar bäst i följande webbläsare: Mozilla Firefox (den senaste versionen), Google Chrome (den senaste versionen), Internet Edge.
 2. Kontakta rådgivaren när du har hittat en lämplig rådgivare i registret. Rådgivaren hjälper dig att boka rådgivning.