Toleransstöd för säl och skarv för år 2022

Ansökan om ersättning för säl- och skarvskador för år 2022 kan sökas från Ålands landskapsregering via det elektroniska ansökningssystemet Hyrrä. Ansöknings­perioden pågår 1.7.2024- 31.8.2024. Stödet...

Öppen ansökningsperiod, Ålands strukturfondsprogram 2021 – 2027, Eruf

Ansökningsperioden öppnar den 31 maj och stänger den 12 juli då ansökan (länk) senast skall vara inlämnad. Under denna ansökningsperiod utlyses 350 000 € är du som företagare kan ansöka om stöd för...

Stödinformation 13 maj 2024

Inspelad stödinformation från den 13 maj 2024 finns nu på webbplatsen. Lyssna på föredraget med Leila Lindström och Bertel Storsved. Det finns viktig information under respektive åtagande, så att det...

Informationstillfälle för företagare och entreprenörer

Välkommen till Auditoriet i Alandica tisdagen den 14 maj kl. 14.00 – 16.00 för att få information om de resurser som finns till för dig som är företagare eller nyfiken på att starta eget. Lär dig mer...

Jordbruksbyrån informerar nr 4

Jordbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Jordbruksbyrån ansvarar för genomförandet av den del av jordbrukspolitiken som tillhör landskapets ansvar enligt självstyrelselagen...

Öppen ansökningsperiod, Ålands strukturfondsprogram 2021 – 2027, ESF+

Ansökningsperioden öppnar den 8 april och stänger den 30 april då ansökan (länk) senast skall vara inlämnad. Under denna ansökningsperiod utlyses ca 1,4 miljoner fördelat enligt stödtyper. 1. ...

Tillfälligt krisstöd för att trygga mjölkproduktionen

Mejeriföretag har nu möjlighet att söka krisstöd för att säkra tillgången på råvara och stärka livsmedelsförsörjningsberedskapen. Stödet skall sökas före 7 maj.  Landskapsregeringen fastställde 28.3....

E-tjänstplattformen uppdateras

Onsdagen den 13.12.2023 kl. 08:00 -10:00 kommer vi att uppdatera e-tjänsteplattformen. Under denna tid kommer man inte åt landskapsregeringens e-blanketter.  

Nytt mjölkstöd

Ansökan nu är öppnad och ansökan skall vara inlämnad senast den 31 december 2023.

Stöd för investeringar till lantbruksproduktion och livsmedelsförädling

Intervju med fruktodlaren Oscar Danielsson Oscar Danielsson har tagit över föräldrarnas gård och odlar växter i tunnelodlingar. I tunnlarna odlas hallon, blåbär och jordgubbar. Tunnlarna har plast...

Öppen ansökningsperiod

Höstanmälan för år 2023 görs den 15 januari till 8 februari 2024 i Vipuappen. Ersättning för djurens välbefinnande ansöks den 8 januari till 1 februari 2024. Ersättning för ursprungsraser ansöks i...