Öppen ansökningsperiod, Ålands strukturfondsprogram 2021 – 2027, Eruf

Ansökningsperioden är nu öppnad och ansökan skall vara inlämnad senast den 22 mars 2024. Under denna ansökningsperiod utlyses 1,3 miljoner € fördelat enligt stödtyper. Som företagare kan du ansöka om...

Tillfälligt krisstöd för att trygga mjölkproduktionen

Landskapsregeringen fastställde 1.2.2024 principer för tillfälligt krisstöd till mejeriföretag med anledning av kostnadskrisen inom lantbruket till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

E-tjänstplattformen uppdateras

Onsdagen den 13.12.2023 kl. 08:00 -10:00 kommer vi att uppdatera e-tjänsteplattformen. Under denna tid kommer man inte åt landskapsregeringens e-blanketter.  

Nytt mjölkstöd

Ansökan nu är öppnad och ansökan skall vara inlämnad senast den 31 december 2023.

Stöd för investeringar till lantbruksproduktion och livsmedelsförädling

Intervju med fruktodlaren Oscar Danielsson Oscar Danielsson har tagit över föräldrarnas gård och odlar växter i tunnelodlingar. I tunnlarna odlas hallon, blåbär och jordgubbar. Tunnlarna har plast...

Öppen ansökningsperiod

Höstanmälan för år 2023 görs den 15 januari till 8 februari 2024 i Vipuappen. Ersättning för djurens välbefinnande ansöks den 8 januari till 1 februari 2024. Ersättning för ursprungsraser ansöks i...