Öppen ansökningsperiod

Höstanmälan för år 2023 görs den 15 januari till 8 februari 2024 i Vipuappen.

Ersättning för djurens välbefinnande ansöks den 8 januari till 1 februari 2024.

Ersättning för ursprungsraser ansöks i februari 2024. Exakt tid meddelas senare.