Nytt mjölkstöd

Ansökan nu är öppnad och ansökan skall vara inlämnad senast den 31 december 2023.

Landskapsregeringen har fastställt principer för ett krisstöd till mjölkproduktionen. Stödet finansieras med den försörjningsberedskapspott som landskapsregeringen tilldelats från staten i syfte att säkerställa fortsatt livsmedelsförsörjning. Mjölkproduktionen har varit ansträngd ända sedan Ryssland annekterade Krim år 2014 och har sedan eskalerats ytterligare i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Produktionsinriktningen har drabbats av den kraftiga inflationen med kraftigt stigande insatsvarupriser samtidigt som fjolåret var ett fodermässigt problematiskt år. Produktionsinriktningen kännetecknas också av en hög skuldsättning där de stigande räntorna, som kommit som en följd av det finansiellt osäkra läget i omvärlden, som är direkt kopplad till Ukrainakrisen. Stödet utgår med grund i den så kallade Ukraina krisramen och bidraget som kommer att betalas är högst 140 euro/mjölkko. Den totala stödsumman är maximalt 250.000 euro. Bifogat stödprinciper och stödansökan kommer att öppnas inom kort.

Närmare information ges av näringsminister Fredrik Karlström eller byråchef Sölve Högman.