Öppen ansökningsperiod, Ålands strukturfondsprogram 2021 – 2027, ESF+

Ansökningsperioden öppnar den 8 april och stänger den 30 april då ansökan (länk) senast skall vara inlämnad.

Under denna ansökningsperiod utlyses ca 1,4 miljoner fördelat enligt stödtyper.

1.  Särskilt mål 2a Vägen till arbete

Målet är att stimulera samhället till återhämtning genom direkt stöd för sysselsättningsfrämjande projekt där utbildningsinsatser kan ingå.

Under denna ansökningsperiod kommer ca 540 000 € att fördelas enligt följande

* Särskilt stöd till ungdomars sysselsättning och socioekonomisk integration av ungdomar 271 000 €

* Åtgärder för att modernisera och stärka arbetsmarknadsinstitutionerna och tjänster för att bedöma och förutse kompetensbehov samt säkerställa individanpassat stöd i rätt tid 271 000 €

2. Särskilt mål 2g Ökad kompetens i arbetslivet

I den här utlysningen riktar vi oss direkt till företag och organisationer som söker stöd till kompetenshöjande åtgärder för att stärka det åländska samhället i kunskap och förbättra Ålands konkurrenskraft.

Under denna ansökningsperiod kommer ca 900 000 € att fördelas enligt följande

* Stöd till matchning och övergångar på arbetsmarknaden 271 000 €

* Stöd till arbetskraftens rörlighet 271 000 €

* Stöd för anpassning till förändring för arbetstagare, företag och entreprenörer 400 000 €

 

Närmare information ges av finansieringshandläggare Tomas Fellman.