Blåbärsbuske inzoomad på en klase bär

Stöd för investeringar till lantbruksproduktion och livsmedelsförädling

Intervju med fruktodlaren Oscar Danielsson

Oscar Danielsson har tagit över föräldrarnas gård och odlar växter i tunnelodlingar. I tunnlarna odlas hallon, blåbär och jordgubbar. Tunnlarna har plast som tak endast under odlingssäsongen. Oscar har investerat i gödsel- och bevattningsautomation vilket har inneburit att mindre vatten och gödsel har använts i odlingarna. Skörden har blivit större och man har kunnat anställa personal.

Oscar odlar även päron som säljs till Ålands Trädgårdshall. Oscar planerar att bygga ett bärkyllager och päronkyllager med paketeringshall, vilket kommer att leda till att produktions- och lagringsförhållandena förbättrats. Det finns en fruktsorteringsmaskin på gården och i framtiden vi ska investera i en plockplattform. Päronodlingen utökats till ca 4 ha. Oscar har fått EU- investeringsstöd och landskapsstöd för att använda innovativa lösningar med ny teknik för att odla nya grödor vilket är hållbart och positivt för hela Åland.

Berätta om den nya tekniken som du använder för att odla

Jag har investerat i en bevattningsanläggning som reglerar vattenmängd, gödsel och PH-värden i växthusen. Anläggningen styr vilka tider och hur länge jag bevattnar plantorna. Skörden har ökat, kostnaderna, vattenmängden och gödsel har minskat. Nu går det att räkna ut hur mycket vatten, gödsel, svavel, och salpetersyra som behövs.

Jag använder biologisk bekämpning av bären och skorvbekämpning i päronodlingen. Man kan notera att bekämpningen av frukt på Åland är mycket lägre i Polen och Nederländerna. Jag har små och effektiva odlingar.

Hur fungerar tunnelodlingen?

I slutet av mars läggs plasten på tunnlarna. Hallon och jordgubbsplantorna är ettåriga och blåbärsplantorna är fleråriga. Blåbärsodlingen är störst. Jag planterar inom april beroende på väder och vind. Jordgubbarna skördas från midsommar fram till 31 juli. Hallonen skördas mellan 15.7-14.8 och blåbären skördas 1.8-31.9. Päronen skördas under tiden 1.9-15.10.

Hur fungerar gödsel- och bevattningsautomatiken?

Det finns pumpar på gården som filtrerar vattnet som kommer i en slang från Storträsk.

Hur fungerar arbetsprocessen från plockning via fruktsorteringsmaskinen, kyllagret till paketeringshallen?

Bären plockas varje eller varannan dag och läggs direkt i en kyl och säljs. Päronen plockas och lagras. När Ålands Trädgårdshall har möjlighet att ta emot päronen sorteras de och hämtas av dem. En paketeringshall byggs hösten 2020 och kommer att vara i drift år 2021.

Har vattenmängden och gödsel minskat när du tog gödsel- och bevattningsautomatiken i bruk?

Ja, både vatten och gödsel har minskat. Tidigare blev det svinn.

Använder ni solenergi eller vindenergi?

Nej inte i dagsläget.

Vilken energiform används?

Jag använder vanlig el.

Har den nya utrustningen och tekniken gjort att produktionen ökat?

Skörden har blivit större och paketeringen av bär har blivit effektivare.

Var på Åland kan man köpa era produkter?

Jag säljer direkt till kund och behöver endast marknadsföra vi Face Book. Jag säljer också till S-market och Sparhallen i Jomala

Säljer ni era produkter utanför Åland?

Inte i dagsläget.

Hur många anställda har ni?

Jag har tre säsongsanställda på heltid.

Har ni kunnat anställa flera personer efter investeringen?

Efter investeringen har jag kunnat anställa en extra säsongsanställd på heltid.

Hur stor procent av investeringarna har du fått från EU och landskapsregeringen?

Eftersom jag är en ny och ung odlare har jag fått 40 % i stöd av EU och landskapsregeringen.

Hur viktigt har EU-bidraget varit?

Det har varit jätteviktigt. Bidraget gör att vi kan hålla en lägre nivå på priserna för kunderna, vilket är en fördela för alla.

Skulle du ha satsat på dessa investeringar om EU-bidraget inte funnits?

Utan stöden skulle jag inte ha övervägt större investeringar, vilket skulle ha resulterat i mindre produktion och färre anställda.

Hur ser du på framtiden?

Jag ser positivt på framtiden eftersom efterfrågan på frukt och bär är stor. Jag räknar med att öka alla mina odlingar med tiden.

Landskapsregeringen vill samtidigt gratulera dig till priset du vann på landsbygdsgalan.

Tack.