Tillfälligt krisstöd för att trygga mjölkproduktionen

Mejeriföretag

har nu möjlighet att söka krisstöd för att säkra tillgången på råvara och stärka livsmedelsförsörjningsberedskapen.
Stödet skall sökas före 7 maj. 

Landskapsregeringen fastställde 28.3.2024 principer för tillfälligt krisstöd till mejeriföretag med anledning av kostnadskrisen inom lantbruket till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Stödet är godkänt av Europeiska kommissionen. Syftet med stödet är att trygga försörjningen inom lantbruksproduktionen och bidra till grunden för livsmedelsförsörjningsberedskapen på Åland. Europeiska kommissionens regelverk om en tillfällig kris- och omställningsram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin utgör grunden för landskapsregeringens stödordning. 

Landskapsregeringen är medveten om svårigheter inom lantbrukets olika produktionsgrenar och arbetar brett med olika former av stöd. Under senare år har även likviditetslån och amorteringsfrihet beviljats lantbruksföretag. Största andelen av investeringsstödet har under senaste åren styrts till produktlager, energi- och bevattningsinvesteringar. Landskapsregeringen har även underlättat för exporterande livsmedelsförädlingsföretag genom kostnadsersättningsstöd. Krisstöd har tidigare beviljats för el- och gödselkostnader samt direkt till mjölkproducenter.