Öppen ansökningsperiod, Ålands strukturfondsprogram 2021 – 2027, Eruf

Ansökningsperioden öppnar den 31 maj och stänger den 12 juli då ansökan (länk) senast skall vara inlämnad.

Under denna ansökningsperiod utlyses 350 000 € är du som företagare kan ansöka om stöd för konsultcheckar som främjar inträde och kommersialisering på marknaden för idéer, produkter och tjänster som har utvecklats av små och medelstora företag.

Mer information om Stöd för konsultcheckar för Affärsutveckling (Eruf), hittar du under företag.

Närmare information ges av finansieringshandläggare Kenneth Åkergård och koordinator Christel Lindholm.

Observera att bemanningen på landskapsregeringen och näringsavdelningen är begränsad under sommarmånaderna.