Jordbruksbyrån informerar nr 3

Jordbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Jordbruksbyrån ansvarar för genomförandet av den del av jordbrukspolitiken som tillhör landskapets ansvar enligt självstyrelselagen...

Nytt mjölkstöd

Ansökan nu är öppnad och ansökan skall vara inlämnad senast den 31 december 2023.

Stöd för investeringar till lantbruksproduktion och livsmedelsförädling

Intervju med fruktodlaren Oscar Danielsson Oscar Danielsson har tagit över föräldrarnas gård och odlar växter i tunnelodlingar. I tunnlarna odlas hallon, blåbär och jordgubbar. Tunnlarna har plast...

Öppen ansökningsperiod

Höstanmälan för år 2023 görs den 15 januari till 8 februari 2024 i Vipuappen. Ersättning för djurens välbefinnande ansöks den 8 januari till 1 februari 2024. Ersättning för ursprungsraser ansöks i...