Öppen ansökningsperiod, Ålands strukturfondsprogram 2021 – 2027, Eruf

Ansökningsperioden öppnar den 31 maj och stänger den 12 juli då ansökan (länk) senast skall vara inlämnad. Under denna ansökningsperiod utlyses 350 000 € är du som företagare kan ansöka om stöd för...

Informationstillfälle för företagare och entreprenörer

Välkommen till Auditoriet i Alandica tisdagen den 14 maj kl. 14.00 – 16.00 för att få information om de resurser som finns till för dig som är företagare eller nyfiken på att starta eget. Lär dig mer...

Tillfälligt krisstöd för att trygga mjölkproduktionen

Mejeriföretag har nu möjlighet att söka krisstöd för att säkra tillgången på råvara och stärka livsmedelsförsörjningsberedskapen. Stödet skall sökas före 7 maj.  Landskapsregeringen fastställde 28.3....