Investeringsstöd till lantbruket 

Investeringsstödet finns till för att hjälpa företag ekonomiskt inom lantbruk att utveckla sin verksamhet. Ansökningar tas emot fortlöpande.

Vem kan söka stöd?

  • Stöd beviljas enskilda lantbrukare, sammanslutningar eller bolag
  • Den sökande skall ha driftansvaret genom ägande eller arrende
  • Den sökande skall driva företaget minst 5 år efter utbetalning

Vad kan du söka stöd för?

Stöd beviljas till lantbruk som är lönsamma och konkurrenskraftiga och där målet är att tillgodose konsumenter med högklassiga produkter och producera goda råvaror till livsmedelsindustrin. Stöd beviljas främst för byggnader för husdjursproduktion, lager, täckdikning, skördemaskiner m.m.

Hur ansöker du?

Du gör ansökan i den elektronisk tjänsten Hyrrä.

Länk till Hyrrä-tjänsten

Om du vill kan Ålands hushållningssällskap hjälpa till med ansökningen.

Hur mycket kan du få i stöd?

Bidraget varierar från 25-40 % beroende på ändamål. Investeringen skall vid byggnadsinvesteringar uppgå till minst 5000 euro och i övrigt till minst 3000 euro. Miljöstöd och försålda produkter skall ge en inkomst om minst 15000 euro senaste tre år efter övertagandet. Gården skall uppfylla villkoren för miljöstöd, gödsellager och djurskydd.

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Finns som bilagor.

  • Anvisningar för ansökan
  • Urvalskriterier
  • Investeringsstödsregler
  • Ersättningsnivåer för eget arbete och timjournal