Tre betande kor i profil

Jordbruksbyrån informerar nr 4

Jordbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Jordbruksbyrån ansvarar för genomförandet av den del av jordbrukspolitiken som tillhör landskapets ansvar enligt självstyrelselagen

Informationstillfälle

Landskapsregeringen och Statens ämbetsverk ordnar ett informationstillfälle om ersättningar och stöd som kan ansökas i vårens ansökan om åkerstöd. Informationstillfället hålls måndagen den 13 maj 2024 kl. 12.00 i konferensrum Sälskär i lagtingsbyggnaden. Ingång via Lagtingets entré.

På informationstillfället berättar Bertel Storsved från Statens ämbetsverk och Leila Lindström från landskapsregeringen om aktuella saker inför årets stödansökan och det elektroniska ansökningsförfarandet. Tillfället bandas in och kan ses i efterskott. Välkomna!

Kontaktperson: Leila Lindström tel. 018-25 287, e-post: leila.lindstrom@regeringen.ax

Utmönstringar och ersättande av ursprungsrasdjur

Har du ett åtagande om uppfödning av ursprungsraser? Kom då ihåg att anmäla utmönstrade djur också till landskapsregering inom 14 kalenderdagar, om djuret har ingått i ditt åtagande. Gör du anmälan för sent förkastas djuret vilket leder till sanktioner.

Vill du ersätta det utmönstrade djuret med annat ersättningsberättigande hon- eller handjur av samma ras måste du göra det inom 14 kalenderdagar från det att det djur som ska ersättas har utmönstrats från gården. Lämnar du in din anmälan om utmönstring för sent kan djuret inte ersättas med ett annat djur och det ursprungliga djuret förkastas. Lämna i båda fallen in din anmälan skriftligen till landskapsregering. Lämna också in bilagor vid behov.

Mera information om villkoren hittar du i bilagan Villkor på sidan Ersättning för uppfödning av ursprungsraser 

Kontaktpersoner: Thomas Svahnström, tel. 018-25 295 e-post: thomas.svahnstrom@regeringen.ax
Siv Tennström, tel. 018-25 299, e-post: siv.tennstrom@regeringen.ax

Kom ihåg kravet på årlig växtföljd

På minst 33% av den areal som du i fjol, 2023, odlade med ettåriga växter (spannmål, olje- och proteinväxter samt grönsaker förutom lök) ska du i år, 2024, ha en annan gröda. Kravet på växtföljd gäller inte dig om: - mer än 75 procent av gårdens areal är vall, träda och/eller baljväxter - gårdens åkerareal är högst 10 hektar - gården är i ekologisk produktion

Läs mer om växtföljd på Livsmedelsverkets webbplats

Kontakta din rådgivare eller lantbrukssekreterare om du är osäker eller har frågor.

Växtinspektionen fokuserar på frilandskartläggningar år 2024 och 2025

Nationellt, i hela Finland, läggs under åren 2024 och 2025 fokus på frilandskartläggningar. Detta kan betyda att just dina odlingar eller din verksamhet blir uttagen till kartläggning och kontroll av karantänsskadegörare. Detaljerna för kartläggningarna är inte klarlagda ännu, men kartläggningen av två karantänsskadegörare är i alla fall spikad.

Växtinspektionen har via Livsmedelsverket beställt 2 feromonfällor för smaragdgrön asksmalpraktbagge, Agrilus planipennis, som är en karantänsskadegörare som angriper ask. Fällorna kommer att placeras ut i 2 olika askbestånd på Åland. Grapholita inopinata, är en vecklare som främst angriper äpple och päron.

Karantänsskadegöraren påträffades i Esbo år 2019 och därför är det av vikt att kartlägga eventuell förekomst i fruktodlingar på Åland. 8 feromonfällor för Grapholita kommer att, i samråd med odlare, hängas ut i olika fruktodlingar på Åland.

På Livsmedelsverkets webbsidor finns bra information om skadegörarna:

Smaragdgrön asksmalpraktbagge

Grapholita inopinata

 Enligt EU:s kontrollförordning 2017/625 ska den behöriga myndigheten regelbundet göra växtskyddskontroller och -kartläggningar. Odlaren/aktören som blivit utvald till kontrollen ska, enligt samma förordning, ge kontrollpersonalen tillgång till platser, lokaler och deras omgivningar under kontrollen.

Mera information om årets frilandskartläggningar kommer senare.

Kontaktperson: Annika Hollsten, tel. 018-25 293, e-post: annika.hollsten@regeringen.ax