Toleransstöd för säl och skarv för år 2022

Ansökan om ersättning för säl- och skarvskador för år 2022 kan sökas från Ålands landskapsregering via det elektroniska ansökningssystemet Hyrrä. Ansöknings­perioden pågår 1.7.2024- 31.8.2024. Stödet kan sökas av egentliga yrkesfiskare.

Mer information finns på https://www.stod.ax/fiskeri/salersattning-toleransstod

Observera att bemanningen på landskapsregeringen och näringsavdelningen är begränsad under juli och början av augusti.